1/6/2022

Een positieve impact creëren voor de lokale gemeenschap met Goods To Give

Community impact met Goods To Give

P&G is sinds lange tijd een duurzame partner van Goods To Give, een non-profitorganisatie die dagelijks non-foodartikelen herverdeelt onder duizenden minderbedeelden in België. Wat betekent dit in de praktijk?

In België loopt 18,9% van de bevolking het risico op armoede of sociale uitsluiting1, wat neerkomt op één Belg op vijf! Trouw aan haar intrinsieke sociale missie om een positieve en blijvende impact te hebben op lokale gemeenschappen, heeft P&G ervoor gekozen om samen te werken met Goods To Give in België, in het bijzonder om een overschot aan non-food producten te herverdelen onder de meest kansarmen.

Een non-profitorganisatie als brug tussen twee werelden

Deze non-profitorganisatie, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, werkt als een professioneel logistiek platform dat de bedrijfswereld met de non-profitwereld verbindt. Vandaag bestaat het netwerk uit enerzijds een vijftigtal actieve partnerbedrijven die hun non-food overschotten schenken, en anderzijds uit meer dan 360 sociale organisaties die zich inzetten tegen armoede in België. Twee keer per week zet de organisatie de onverkochte producten die door de industrie worden geschonken op haar solidariteitswebshop en stelt zij deze ter beschikking van armoede-organisaties voor een minimumbijdrage. In totaal heeft Goods To Give al voor meer dan 32 miljoen euro aan consumptiegoederen herverdeeld.

8 P&G-merken in de TOP 10 van must-have producten

P&G is sinds 2013 partner van Goods To Give. Van de 1.9 miljoen producten die in 2021 werden verdeeld, dragen er meer dan 500.000 het logo van een P&G-merk. Acht van de merken van de groep zijn opgenomen in de TOP 10 van zogenaamde "essentiële" producten, waaronder maandverband, tandpasta, luiers en reinigingsmiddelen zoals wasmiddelen en haarverzorging. De samenwerking met Goods To Give is voor P&G een evidente keuze: het is een betrouwbare, efficiënte en traceerbare oplossing om ervoor te zorgen dat de onverkochte goederen worden herverdeeld onder de meest behoeftigen.

In uitbreiding van deze structurele activiteiten biedt Goods To Give ook hulp in specifieke crisis- en probleemsituaties. Zo werden via de organisatie meer dan 10.000 Dash-flessen gedoneerd aan slachtoffers van de overstromingen in de zomer van 2021. Een sensibiliseringscampagne over menstruatiearmoede in januari 2022, maakte het mogelijk om 350.000 Always maandverbanden rechtstreeks aan organisaties te schenken die rond dit thema met pubers en jongvolwassenen werken. Tenslotte werden meer recent ook 10.000 hygiënekits samengesteld voor Oekraïense gezinnen die tijdelijk in België verblijven.

1 Europese AROPE indicator 2020.